Skip to main content
Okategoriserad

SU professorn Christina Rudén är ordförande för nomineringskommittén för Björn Carlsons Östersjöpris

By 17 april, 2023No Comments

Professor Christina Rudén, är en högt respekterad forskare i regulatorisk toxikologi och riskbedömning vid Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms Universitet.

Med sin expertis av hur vetenskap används för politiskt beslutsfattande, samt kring hur forskning bidrar till samhällsnytta, tillför Rudén ett viktigt perspektiv som ordförande för nomineringskommittén för Björn Carlsons Östersjöpris.

– Det är en ära att vara ordförande i nomineringskommittén för Björn Carlsons Östersjöpris. Det är ett mycket fint pris för en mycket värdig sak, i synnerhet som det premierar vetenskap och andra åtgärder som bidrar till faktiska förbättringar av miljön, säger Christina Rudén.

 

Christina Rudén har en imponerande meritlista av forskning och opinionsbildning relaterat till miljöfrågor, inklusive hennes arbete om att identifiera och bedöma riskerna med kemikalier i miljön, utveckla strategier för hållbar kemikaliehantering och förespråka evidensbaserade policybeslut för att skydda Östersjöns ekosystem. Rudén menar att Björn Carlsons Östersjöpris är en viktig del i utvecklingen av Östersjömiljön, eftersom det kommer att inspirera till ytterligare forskning med relevans för att förbättra miljötillståndet i Östersjön.

– I vissa avseenden håller Östersjön långsamt på att återhämta sig, men i andra måste mycket mer göras. Det betyder att vi inte kan sluta utveckla de vetenskapliga argumenten och driva på för åtgärder för att rädda detta vackra ekosystem. Om 5-10 år hoppas jag att vi har ny policy och praxis på plats för att säkerställa återhämtning av fiskpopulationer, deras långsiktiga överlevnad och ett återställande av den biologiska mångfalden i Östersjön, säger Rudén.

 

Nomineringsperioden för Björn Carlsons Östersjöpris 2023 är öppen från 15 februari till 15 maj. Organisationer, institutioner och privatpersoner kan skicka in nomineringar på stiftelsens hemsida. Bland de nominerade utses slutligen en vinnare som får 3 miljoner kronor för att fortsätta sin forskning för ett friskare Östersjön.

 

Det här är nomineringskommittén för Björn Carlsons Östersjöpris:

Professor Christina Rudén (ordförande) – Institutionen för miljövetenskap, Stockholms Universitet, Sverige

Professor Anna-Stiina Heiskanen – Finnish Environment Institute (SYKE), Chef Freshwater Centre, Finland

Professor Inna Sokolova – Institutet för biologiska vetenskaper, University of Rostock, Tyskland

Professor Jan Marcin Węsławski – Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences, Polen

Marie Berglund, styrelseledamot Björn Carlsons Östersjöstiftelse, Sverige

Ida

Ida

Leave a Reply