Organisationen

Björn Carlsons Östersjöpris administreras av ett kansli, en nomineringskommitté och en styrelse.

Nomineringskommittén föreslår tre kandidater till Björn Carlsons Östersjöpris, bland vilka stiftelsens styrelse utser pristagaren.

Kansliet

info@bcop.se

Nomineringskommitté

Nomineringskommittén verkar oberoende av stiftelsen, därigenom uppnås långsiktighet, transparens och oberoende. En ledamot utses av stiftelsen och fyra ledamöter på förslag av Stockholms universitet i samråd med andra lärosäten och institutioner. Nomineringskommitténs ledamöter är verksamma vid lärosäten och institutioner i Sverige och andra länder runt Östersjön. De väljs för fyra år och kan omväljas för ytterligare fyra år.


Christina Rudén (ordförande)
Professor Stockholm universitet, Institutionen för miljövetenskap, Sverige.

Christina Rudén är professor i regulatorisk toxikologi och ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på att analysera och utvärdera grunderna och hur EU:s kemikalielagstiftning fungerar, särskilt hur vetenskap används för regulatoriskt beslutsfattande. Hon har fungerat som expert åt den svenska regeringen, EU-kommissionen och Europaparlamentet.

För mer information, klicka här.

Anna-Stiina Heiskanen
Director of the Marine and Freshwater Solutions Unit, Professor
Finnish Environment Institute (SYKE),
Director Freshwater Centre,
Finland.

Anna-Stiina Heiskanen är vetenskaplig expert inom marina ekosystem, ekologiskt tillstånd, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Hennes forskning har fokuserat på ekosystembaserad förvaltning och adaptiv styrning och skydd av sötvatten och marina system. Hon är föreståndare för Freshwater Centre vid Finlands miljöcentral och docent (adjungerad professor) i marinbiologi vid Helsingfors universitet. Tidigare har hon arbetat på EU-kommissionen med att bedriva forskning och stödja implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten för harmonisering av de ekologiska statusbedömningarna i inlands- och kustvatten.

För mer information, klicka här.

Inna Sokolova
Professor University of Rostock, Institutet för biologiska vetenskaper, Tyskland.

Inna Sokolova har studerat biologi vid St. Petersburg State University och försvarade sin doktorsexamen i zoologi vid Ryska vetenskapsakademins zoologiska institut i St. Petersburg, Ryssland. Efter postdoktoral utbildning i Tyskland och Kanada och 15 år som professor vid Institutionen för biologi vid University of North Carolina i Charlotte, USA, återvände hon till de baltiska stränderna som professor och ordförande i marinbiologi vid University of Rostock i norra Tyskland. Hennes forskning fokuserar på att förstå de fysiologiska mekanismer som sätter gränser för tolerans av marina organismer mot antropogena stressfaktorer som klimatförändringar, havsförsurning, hypoxi och föroreningar.

För mer information, klicka här.

Jan Marcin Węsławski
Professor Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences,
Polen.

Jan Marcin Węsławski, marinekolog, fokuserar på kustekosystemen, biologisk mångfald och forskning om klimatförändringar samt människans relation till naturen. För närvarande är han chef för Institute of Oceanology Polska vetenskapsakademin i Sopot, Polen.

För mer information, klicka här.

Marie Berglund
Styrelseledamot Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020),
Sverige.

Foto: Bengt Alm

Se nedan, Styrelsen.

Styrelse

Bo Lehander
styrelseordförande

bl@alsbackab.com
070-518 43 63

Bo Lehander har arbetat med kapitalförvaltning
sedan 1984:

SEB 1984-1990
Carlson Investment Management 1990-2000
(delägare)
Skandia 2000-2002
Nordic Fund 2002-2017
(delägare)
Alsback Förvaltning 2017 – nuvarande
(ägare)

Marie Berglund
ledamot

Marie Berglund är ekolog från Umeå universitet med vidareutbildning inom kemi och processteknik på olika lärosäten. Marie har arbetat med miljöfrågor i hela sitt yrkesliv, framförallt inom näringslivet – inom skogsindustri, infrastruktur samt bygg/anläggning. Hon har också varit styrelseledamot, under många år, i Boliden, Världsnaturfonden, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Västernorrland.

Maria Carlson Fahlman
ledamot

Maria Carlson Fahlman studerar juridik vid Uppsala Universitet. Hon har tillbringat mycket tid i Stockholms skärgård med sin familj och har genom det blivit engagerad i Östersjön och dess problem. Maria är barnbarn till stiftelsen grundare, Björn Carlson (1935-2021), och sitter i styrelsen som representant för familjen Carlson.

Per Larsson
ledamot

Per Larsson har varit forskare hela sitt arbetsliv. Han doktorerade i limnologi vid Lunds Universitet 1984 och blev professor i ekotoxikologi år 2000 vid samma lärosäte. Vid 50 års ålder sökte han och fick tjänst som professor i marinekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Forskningen nu sker främst i Östersjön. Förutom arbetet är Pers största intressen naturen och speciellt fiske, främst laxfiske med fluga.

Ragnar Elmgren
ledamot

Ragnar Elmgren är professor emeritus i brackvattenekologi vid Stockholms universitet. Han disputerade 1976 i zoologi, och forskade därefter ett drygt år vid Marine Ecosystems Research Laboratory vid University of Rhode Island innan han återvände till Stockholms universitet, där han blev professor 1990. Ragnar har forskat om Östersjöns ekosystem och dess känslighet för mänsklig påverkan i över 50 år och har handlett tjugo doktorander inom området till lyckad disputation.

Bo Jansson
ledamot

Bo Jansson är senior advisor och co-founder JKL/Kekst CNC. Bo har varit rådgivare till Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) sedan 2006.