15 års miljöarbete

Sedan Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) startade år 2005 har stiftelsen arbetat med och finansierat forsknings- och åtgärdsprojekt för en friskare Östersjö, samt spridit information och kunskap om vårt innanhav till beslutsfattare, myndigheter, skolor och privatpersoner. På stiftelsens tidigare hemsida finns samtliga projekt presenterade med eventuella tillhörande rapporter och artiklar, kategoriserade inom programområdena Fiske, Övergödning och Information. Besök www.balticsea2020.org för att läsa mer.

Utöver stiftelsens nuvarande arbete med Björn Carlsons Östersjöpris driver stiftelsen följande tre projekt idag:

Med projekt Levande kust hoppas vi kunna visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar med klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fisksamhälle och syresatta bottnar med bottendjur, alltså så kallad god ekologisk status. Projektet startades 2011 och genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Fjärden kan liknas vid ett ”Östersjön i miniatyr” med kraftig övergödning, ett litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. Under åren har en rad åtgärder genomförts både på land och i fjärden och idag har Björnöfjärden återigen god ekologisk status. Sedan 2019 drivs Levande kust av Stockholms universitet, i nära samverkan med stiftelsen som är initiativtagare och huvudfinansiär. För mer information om projektet, besök stiftelsen tidigare hemsida här.

Östersjön – vad vi bör veta

Skolmaterial och filmer
ourbalticsea.com

Östersjöfrågan angår 90 miljoner människor – så många bor runt havet. För att skapa medvetenhet och ett brett engagemang för Östersjön, utvecklade stiftelsen skolmaterialet ”Östersjön – vad vi bör veta” kopplat till Folke Rydéns dokumentärfilmer i Baltic Sea Media Project (ett medieprojekt under ledning av journalisten Folke Rydén och fotografen och filmaren Mattias Klum). I skolmaterialen ingår filmerna Alla torskar, Vårt grisiga hav, Den andra vågen och Hotet på havet med tillhörande skolmaterial i pdf. 2019 tillkom projektets sista dokumentär Östersjön – hot och hopp. Skolmaterialen är utarbetade av Ulla Arnby (lärare), är kopplat till läroplanen och anpassade för årskurs 6 och uppåt. På projektets hemsida ourbalticsea.com finns skolmaterialen att ladda ner i pdf.

Östersjöns levande kust

Skolmaterial och filmer

2021 inleddes ett samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum som kommer att ta fram ett digitalt skolmaterial om Östersjöns levande kust. Projektets syfte är att ta fram ett målgruppsanpassat digitalt undervisningsmaterial som sänker tröskeln för lärare att inkludera Östersjöfrågor i sin undervisning.

Projektets grundidé är att utgå från lärarens behov och tydligt knyta undervisningsmaterialet till läroplanerna. Det ska vara enkelt för läraren att använda Östersjön som utgångspunkt i sin undervisning och vara tydligt vilka delar av läroplanen olika undervisningsmaterial täcker in.

Materialet kommer att innehålla blandade uppgifter med tillhörande bilder, vetenskapliga illustrationer och inbäddade filmer; hur det ser ut under ytan, beskrivningar av utmaningar, miljöproblem och möjligheter till lösningar, diskussionsfrågor och fördjupningsområden etc. Materialet riktar sig till högstadie- och gymnasieelever.