Nominering

Nomineringen är fri och såväl institutioner, organisationer som enskilda personer kan nominera pristagare.

Nomineringsperioden för 2024 har stängt.  

Nomineringen måste inkludera följande (1-5 sidor):

  • Namn på person(er) du vill nominera samt vilken institution/organisation personen arbetar vid.
  • En grundlig motivering till priset: varför ska den här personen och institutionen/organisationen tilldelas Björn Carlsons Östersjöpris?
  • En beskrivning av personens och institutionens/organisationens forskning eller koppling till Östersjön.
  • Hur kan eller har personens och institutionens/organisationens forskning eller arbete påverkat Östersjön i positiv riktning?
  • Hur vi kan kontakta den nominerade.

Vår utvärderingsprocess

Nomineringarna granskas av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén verkar oberoende av stiftelsen, därigenom uppnås långsiktighet, transparens och oberoende. En ledamot utses av stiftelsen och fyra ledamöter på förslag av Stockholms universitet i samråd med andra lärosäten och institutioner.

Nomineringskommitténs ledamöter är verksamma vid lärosäten och institutioner i Sverige och andra länder runt Östersjön. De väljs för fyra år och kan omväljas för ytterligare fyra år.

Nomineringskommittén söker både egna kandidater samt tar emot nomineringar från allmänheten. Nomineringen är fri och såväl institutioner, organisationer som enskilda personer kan nominera pristagare.

Till sist föreslår nomineringskommittén tre kandidater till Björn Carlsons Östersjöpris, bland vilka stiftelsens styrelse utser pristagaren. Nomineringarna är konfidentiella och kandidater som inte utses till pristagare kan nomineras på nytt kommande år.

Björn Carlsons Östersjöpris delas ut i september/oktober varje år.

Fyll i formuläret nedan eller skicka din nominering via post eller e-post till:

Björn Carlsons Östersjöstiftelse
Birger Jarlsgatan 55
111 45 STOCKHOLM

E-post: info@bcop.se