Integritetspolicy för Björn Carlsons Östersjöstiftelse

Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida liksom att informera om de principer som styr när Björn Carlsons Östersjöstiftelse behandlar personuppgifter vid exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss hittar du här.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • De personuppgifter Björn Carlsons Östersjöstiftelse insamlar är sådana du anger vid till exempel nominering, registrering för nyhetsrevsutskick eller uppgifter du anger vid andra evenemang som Björn Carlsons Östersjöstiftelse anordnar. De uppgifter Björn Carlsons Östersjöstiftelse i sådant fall tar in är namn, e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.

 • Vi använder verktyget Google Analytics för att mäta trafiken på hemsidan och för att utvärdera hemsidans funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på hemsidan och vad du klickar på insamlas och överförs till Google Inc. Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen. Mer information om hur Google använder de överförda personuppgifterna finns bland annat längre ned på sidan under stycket Om cookies (kakor), och där finns även information om hur du går tillväga för att förhindra att Google Analytics insamlar uppgifter om dig.

 • Vi publicerar ibland fotografier på hemsidan från evenemang vi arrangerar eller deltar i. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänslig. När vi bedömer att så inte är fallet publiceras fotografiet, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.

 • På hemsidan används även så kallade cookies, i enlighet med vår policy om cookies som du hittar längre ned på sidan under rubriken Om cookies (kakor).

Behandling av data

 • Du kommer bara att få de utskick som du har registrerat dig för.

 • Björn Carlsons Östersjöstiftelse är måna om din integritet och det är därför viktigt för stiftelsen att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.

 • Om du vill veta vilka personuppgifter Björn Carlsons Östersjöstiftelse har lagrat om dig har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att Björn Carlsons Östersjöstiftelses behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss, du hittar våra kontaktuppgifter här.

 • Utöver vad som framgår ovan kommer Björn Carlsons Östersjöstiftelse inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

 • Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss så finner du våra kontaktuppgifter här.

Om cookies (kakor)

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två typer av cookies:

 • Den ena lagras tillfälligt på din dator under tiden du är inne och surfar på en sida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.

 • Den andra typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen.

På www.bjorncarlsonsostersjopris.se används cookies för att ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Bland annat används cookies för att mäta trafik med Google Analytics.

Om du inte vill använda cookies kan du göra inställningar i din webbläsare för att undvika dem. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida.