Skip to main content
Okategoriserad

3 miljoner kronor till insatser för Östersjön – nu öppnar nomineringen till Björn Carlsons Östersjöpris!

By 15 februari, 2023No Comments

Björn Carlsons Östersjöpris syftar till att skapa engagemang för Östersjön och bidra till en positiv utveckling för ett friskare hav. Med den årliga prissumman på 3 miljoner kronor är priset i särklass det främsta priset som delas ut för värdefulla insatser för Östersjöns miljö.

Östersjön är en viktig resurs för alla de 9 angränsande Östersjöländerna och dess miljontals människor, samt är hem för en bred mångfald av växt- och djurliv. Sedan många år tillbaka är Östersjön dock ett av de mest utsatta haven i världen, där miljögifter, övergödning och överfiske bara är några av de bidragande orsakerna som ger följdeffekter i hela ekosystemet. Det leder bland annat till kraftiga algblomningar, påverkar växt- och djurliv, samt ger ett försvagat fiskbestånd.

Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) grundades 2005 för att vända utvecklingen och bidra till en förbättrad Östersjömiljö. Under 15 år har stiftelsen anslagit 650 miljoner till forskning och projekt som bidrar till ett friskare hav. Sedan 2021 har stiftelsen bytt riktning och därmed inrättat ett årligt pris: Björn Carlsons Östersjöpris för främjandet av insatser som vänder situationen i Östersjön i positiv riktning.

Årets pristagare blir den andra mottagaren av Björn Carlsons Östersjöpris, som delades ut för första gången 2022 av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Priset gick då till professor Maren Voss vid Leibnizinstitutet för Östersjöforskning i Warnemünde, Tyskland för hennes banbrytande forskning om kvävets betydelse i havet och särskilt Östersjön.

Nomineringsperioden för 2023 är öppen från den 15 februari till den 15 maj. Organisationer, institutioner och enskilda personer kan nominera pristagare, vilket görs på stiftelsens hemsida. Nomineringarna tas om hand av en framstående nomineringskommitté bestående av ledamöter från de olika länderna runt Östersjön, som har en bred kunskap om havet och är väl etablerade i forskarvärlden. Kommittén väljer tre kandidater som presenteras för stiftelsens styrelse som i sin tur utser pristagaren som får motta 3 miljoner kronor och bjuds in till prisceremonin senare i höst.

 

Det här är nomineringskommittén för Björn Carlsons Östersjöpris:

Professor Christina Rudén (ordförande) – Institutionen för miljövetenskap, Stockholms Universitet, Sverige

Professor Anna-Stiina Heiskanen – Finnish Environment Institute (SYKE), Chef Freshwater Centre, Finland

Professor Inna Sokolava – Institutet för biologiska vetenskaper, University of Rostock, Tyskland

Professor Jan Marcin Weslawski – Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences, Polen

Marie Berglund, styrelseledamot Björn Carlsons Östersjöstiftelse, Sverige

 

 

Om Björn Carlsons Östersjöpris

Björn Carlsons Östersjöpris instiftades 2021 av Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) – ett årligt pris till forskare eller annan person som lämnat värdefulla bidrag till Östersjöns miljö. Med en prissumma på 3 miljoner kronor vill stiftelsen möjliggöra innovativ forskning, men också väcka intresse för Östersjön. Från 2005 till 2020 har stiftelsen anslagit 650 miljoner till forskning och tillämpade projekt för Östersjön.

Ida

Ida

Leave a Reply