Skip to main content
Okategoriserad

Professor Jacob Carstensen och Professor Daniel Conley tilldelas Björn Carlsons Östersjöpris 2023

By 30 augusti, 2023No Comments

Jacob Carstensen och Daniel Conley belönas för sina avgörande insatser till forskningen om övergödning, vattenkvalitet, syrebrist och underliggande biogeokemiska processer i Östersjön. Genom banbrytande samarbete har Carstensen och Conley kombinerat expertis från olika områden, och deras forskning har därigenom omvandlat, utvecklat och breddat detta forskningsfält. Priset på 3 miljoner kronor kommer att utdelas den 26 september av H.K.H. Kronprinsessan Victoria på Grand Hotel i Stockholm.

Björn Carlsons Östersjöpris instiftades 2021 av Björn Carlsons Östersjöstiftelse för att inspirera till ytterligare arbete för en friskare Östersjö. Mottagarna av priset för 2023 är Jacob Carstensen, Professor i Marin Systemförvaltning vid Institutionen för Ekovetenskap på Aarhus Universitet i Danmark och Daniel Conley, Professor i Biogeokemi vid Institutionen för Geologi på Lunds Universitet.

Carstensen och Conley har i sin forskning kombinerat expertis från olika områden, såsom miljöstatistik, biogeokemi, ekologi och marinvetenskap. Detta innovativa samarbete har gjort det möjligt att förstå de komplexa interaktioner mellan de olika faktorer som påverkar övergödning och syrebrist i Östersjön. Genom att implementera en rad olika avancerade metoder har de genererat högkvalitativa data för att göra precisa förutsägelser om ekosystemets beteende. Detta har visat långsiktiga effekter av näringsbelastning och övergödning i Östersjön och bidragit till rekommendationer om åtgärder för att förbättra dess vattenkvalitet.

Det är en stor ära att få detta prestigefyllda pris tillsammans med min kollega Jacob Carstensen. Jag hoppas att vi under de kommande åren kan bidra med ny kunskap och att vår forskningsmetod inspirerar andra att samarbeta för en renare och bättre fungerande Östersjö, säger Daniel Conley.

Jacob Carstensen håller med och hoppas att priset kommer att sätta mer fokus på övergödningsproblemet i Östersjön. Dock identifierar Carstensen och Conleys arbete inte bara problemen som orsakas av övergödning och syrebrist, utan de presenterar även lösningar. Lösningar som har kommunicerats brett till politiker och beslutsfattare. På detta sätt har de haft en direkt påverkan på Östersjöns miljö och genomförandet av Baltic Sea Action Plan.

Att få detta pris innebär att vi kan använda prispengarna för ytterligare undersökningar av hur olika organismer påverkar näringsflöden i vatten och sediment. Detta skulle specifikt kunna innefatta mer avancerade experiment. Men vi kan inte mildra övergödningen utan att involvera Östersjöns alla intressenter, så det är viktigt att fortsätta sprida vår kunskap till dem liksom allmänheten i stort, säger Jacob Carstensen.

Den 26 september kommer Carstensen och Conley att tilldelas Björn Carlsons Östersjöpris 2023 av H.K.H. Kronprinsessan Victoria på Grand Hotel i Stockholm. Som mottagare av priset kommer de att erhålla 3 miljoner kronor för att fortsätta sitt arbete för en friskare Östersjö.

Läs mer om Carstensen och Conleys forskning här.

Mottagare av Björn Carlsons Östersjöpris 2023

Jacob Carstensen
Professor i Marin Systemförvaltning
Institutionen för Ekovetenskap, Aarhus universitet, Danmark
Telefon: +45 87 15 85 96
E-post: jac@ecos.au.dk

Daniel Conley
Professor i Biogeokemi, särskilt akvatiska och marina system
Institutionen för Geologi, Lunds universitet, Sverige
Telefon: +46 46 222 04 49
E-post: daniel.conley@geol.lu.se

Om Björn Carlsons Östersjöstiftelse och Björn Carlsons Östersjöpris

Björn Carlsons Östersjöpris instiftades 2021 av Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) – ett årligt pris till forskare eller annan person som lämnat värdefulla bidrag till Östersjöns miljö. Med en prissumma på 3 miljoner kronor vill stiftelsen möjliggöra innovativ forskning, men också väcka intresse för Östersjön. Från 2005 till 2020 har stiftelsen anslagit 650 miljoner till forskning och tillämpade projekt för Östersjön.

Presskontakt:
Amanda Bjursten, +46 70 837 14 30, amanda@hakanson-united.se

Ida

Ida

Leave a Reply