Skip to main content
Okategoriserad

Östersjöpris engagerar framstående forskare

By 23 november, 2021november 29th, 2021No Comments

En nomineringskommitté bestående av framstående forskare från Sverige, Tyskland, Polen och Finland kommer att föreslå pristagare till Björn Carlsons Östersjöpris. Det årliga priset på initialt 3 miljoner kronor ska skapa engagemang för Östersjön och inspirera till vidare arbete för ett friskare hav.

Under hösten lanserade Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) ett årligt pris till forskare eller annan person som lämnat värdefulla bidrag till en bättre östersjömiljö. Med en prissumma på initialt 3 miljoner kronor vill stiftelsen möjliggöra innovativ forskning för vilken finansiering saknas, men också väcka intresse för Östersjön.

En nomineringskommitté bestående av ledamöter från olika länder runt Östersjön, med bred kunskap om havet och etablerade i forskarvärlden, har till uppgift att självständigt ta fram kandidater till priset, men tar också emot nomineringar från allmänheten (nominera senast 31 jan 2022). Till sist föreslår nomineringskommittén tre kandidater till priset där stiftelsens styrelse sedan utser pristagaren. Avsikten är att dela ut priset första gången under maj/juni 2022, och därefter en gång per år.

Det här är nomineringskommittén för Björn Carlsons Östersjöpris:

Professor Christina Rudén, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms Universitet (ordförande)
Professor Anna-Stiina Heiskanen, Finnish Environment Institute (SYKE), Chef Freshwater Centre
Professor Inna Sokolava, Institutet för biologiska vetenskaper, University of Rostock
Professor Jan Marcin Weslawski, Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences
Marie Berglund, styrelseledamot Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020)

En ledamot är utsedd av stiftelsen och fyra ledamöter på förslag av Stockholms universitet i samråd med andra lärosäten och institutioner.

För mer information om priset och stiftelsen, besök bjorncarlsonsostersjopris.se.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss?
Kontakta:

Christina Rudén,
ordförande i nomineringskommittén för Björn Carlsons Östersjöpris
Professor, institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet
Tel: 08-674 73 38
E-post: christina.ruden@bcop.se

Bo Lehander,
styrelseordförande Björn Carlsons Östersjöstiftelse
Mobil: 0705-18 43 63
E-post: bo.lehander@alsbackab.com

Ida Mårtensson,
kanslichef Björn Carlsons Östersjöstiftelse
Mobil: 0707-502336
E-post: ida.martensson@bcop.se

Ida

Ida

Leave a Reply