Skip to main content
Okategoriserad

Maren Voss förste mottagaren av Björn Carlsons Östersjöpris

By 20 april, 2022maj 2nd, 2022No Comments

Björn Carlsons Östersjöpris 2022 tilldelas professor Maren Voss vid Leibnizinstitutet för Östersjöforskning i Warnemünde, Tyskland. Prissumman är 3 miljoner kronor. Priset kommer att delas ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria på Baltic Sea Science Center på Skansen den 3 juni 2022.

Professor Maren Voss får priset för hennes banbrytande forskning om kvävets betydelse i havet och särskilt Östersjön. Professor Voss insåg tidigt att kvävet spelar en viktig roll i Östersjöns övergödning och har använt avancerade isotopanalyser för att kartlägga omsättningen av och källorna till kvävet i havet. Hennes forskning har lett till ökad tonvikt på kväve i arbetet med åtgärder mot Östersjöns övergödning.

Läs motiveringen i sin helhet här (på engelska)

För utförligare presentation av Maren Voss och hennes forskning, klicka här.

Om Björn Carlsons Östersjöstiftelse och Björn Carlsons Östersjöpris
Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) är en privat stiftelse som grundades 2005 av Björn Carlson (1935–2021) genom en donation om 500 miljoner kronor med målet att bidra till att Östersjöns miljö förbättras. Från 2005 till 2020 har stiftelsen anslagit 650 miljoner till forskning och tillämpade projekt. Sedan 2021 har stiftelsen bytt inriktning och inrättat ett årligt pris: Björn Carlsons Östersjöpris som följer grundarens idé att stiftelsen ska bidra till att vända situationen i Östersjön i positiv riktning och vill genom priset belöna forskning och initiativ som lämnat värdefulla bidrag till en bättre östersjömiljö.

Av de nomineringar som stiftelsen mottagit har stiftelsens nomineringskommitté föreslagit tre priskandidater där slutligen styrelsen har valt professor Maren Voss.

Kontaktuppgifter till pristagaren:

Prof. Dr. Maren Voss
Professor for Marine Biogeochemistry
Department of Biological Oceanography
Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Rostock, Tyskland
Tel: +49-381-5197209
E-mail: maren.voss@io-warnemuende.de
Webb: https://www.io-warnemuende.de/maren-voss-en.html

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ragnar Elmgren, vetenskaplig talesperson, Björn Carlsons Östersjöstiftelse
Tel: 0707-47 79 33
E-mail: ragnar.elmgren@su.se

Ida Mårtensson, kanslichef Björn Carlsons Östersjöstiftelse
Tel: 0707-50 23 36
E-mail: ida.martensson@bcop.se

 

Ida

Ida

Leave a Reply