Skip to main content
Okategoriserad

Forskare från hela Östersjöregionen går samman för ett friskare hav

By 15 juni, 2023No Comments

Med stöd från Björn Carlsons Östersjöstiftelse går nu 22 toppforskare från Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Polen samman för att bilda Björn Carlsons Baltic Fellows. Syftet med nätverket är att tillsammans arbeta för ett friskare hav, och få politiker och beslutsfattare att inse vikten av att agera. Den 26 september arrangerar nätverket ett seminarium på Grand Hotel i Stockholm i samband med prisceremonin för Björn Carlsons Östersjöpris 2023, där H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut priset till årets pristagare.

Östersjön lider av miljöföroreningar, övergödning och överfiske, vilket påverkar alla människor i de nio grannländerna negativt. För att gå samman och vända utvecklingen har Björn Carlsons Baltic Fellows initierats på uppdrag av Björn Carlsons Östersjöstiftelse. Stiftarna Agnes Karlsson, Petter Tibblin och Jenny Ask, konstaterar betydelsen av nätverket:

– Vi initierade Björn Carlsons Baltic Fellows för att sammanlänka framtidens forskningsledare runt Östersjön, och för att stimulera nytänkande och samarbete. Vår förhoppning är att nätverket ska kunna driva Östersjöforskningen framåt och bidra till ett mer välmående innanhav.

Nätverket består av 22 exklusivt utvalda unga forskare från länderna runt Östersjön, som alla är inriktade på Östersjön och dess miljö. En av dessa fellows är Doktor Isabell Klawonn, junior projektledare från Tyskland, som valdes in till Björn Carlsons Baltic Fellows för sitt innovativa arbete med mikroplankton, deras aktivitet och biogeokemiska kretslopp i vattenpelaren.

– Det är viktigt att gå samman eftersom vi alla är omgivna av samma Östersjö och vattnet vet inga gränser. Om ett land agerar kommer alla andra att påverkas, samma sak om ett land inte agerar, säger Isabell Klawonn, Inst. för biologisk oceanografi, Leibniz-institutet för Östersjöforskning.

Björn Carlsons Östersjöstiftelse (Baltic Sea 2020) fördelade mellan 2005 till 2020 anslag på totalt 650 miljoner kronor för forskning och tillämpade projekt för Östersjön. Stiftelsen gör nu en långsiktig satsning på utvecklingen av Björn Carlsons Baltic Fellows och de blivande beslutsfattarna inom Östersjöforskning. I en kommentar till uppstarten av nätverket säger stiftelsens ordförande Bo Lehander:

– Med stiftelsens stöd hoppas vi att Björn Carlsons Baltic Fellows kan ge en plattform för dessa forskare att utvecklas och driva positiv förändring för Östersjömiljön.

Den 26 september håller Björn Carlsons Baltic Fellows ett seminarium på Grand Hotel i Stockholm. På seminariet kommer viktiga ämnen kopplade till Östersjömiljön diskuteras tillsammans med politiker, beslutsfattare, unga ledare och organisationer. Seminariet hålls i samband med prisceremonin för Björn Carlsons Östersjöpris 2023, där H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut priset till årets pristagare.

Läs mer om Björn Carlsons Baltic Fellows och alla medlemmar på bcop.se.

Om Björn Carlsons Östersjöpris

Björn Carlsons Östersjöpris instiftades 2021 av Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) – ett årligt pris till forskare eller annan person som lämnat värdefulla bidrag till Östersjöns miljö. Med en prissumma på 3 miljoner kronor vill stiftelsen möjliggöra innovativ forskning, men också väcka intresse för Östersjön. Från 2005 till 2020 har stiftelsen anslagit 650 miljoner till forskning och tillämpade projekt för Östersjön.

Presskontakt: Amanda Bjursten, +4670-837 14 30, amanda@hakanson-united.se

Ida

Ida

Leave a Reply